Geld & Carrière

Dit is het nieuwe wettelijke minimumloon vanaf 1 juli 2023

wettelijk-minimuloon-juli-2023

De inflatie in Nederland is nog steeds zeer hoog. Het dagelijkse leven wordt duurder, dus is het logisch dat de minimumlonen meestijgen. Dit jaar begon al met een aanzienlijke stijging van het minimumloon, maar vanaf 1 juli is dit bedrag nog hoger geworden. Het huidige loon is niet in elke beroepsgroep van toepassing, omdat dit afhankelijk is van de sector waarin je werkzaam bent. Wij hebben alle feiten op een rijtje gezet.

Wettelijk minimumloon stijging

Op Prinsjesdag 2022 kondigde het kabinet aan dat het minimumloon in 2023 meer zou stijgen dan in de voorgaande jaren. Dit komt uiteraard door de hoge inflatie en de koopkracht crisis. Het minimumloon is vanaf januari 2023 met maar liefst 10,15% gestegen. Vanaf 1 juli is dat nog eens verhoogd met 3,13%. Het minimumloon is wettelijk vastgelegd. Dit is echter niet voor iedereen hetzelfde, als we kijken naar de duur van een werkweek in een bepaalde sector.

De duur van een werkweek kent verschillen. Dit is vastgelegd in een cao. We kennen werkweken van 36, 38, en 40 uur. Het is afhankelijk van de sector waarin je werkt, hoeveel uur je werkt voor dit minimumloon. Als je in een supermarkt werkt dan is een volledige werkweek 40 uur. Dat is anders als je in de horeca of glastuinbouw werkt, dan is 38 uur per week de norm. De leeftijd is ook een factor, iemand onder de 21 jaar verdient nu eenmaal minder dan iemand boven de 21 jaar.

minimumloon verhoging

Leeftijd en beroepsgroep

Op de website van de Rijksoverheid staat een handige rekenhulp waarmee je kunt berekenen hoeveel minimumloon jij minimaal moet verdienen. Deze rekenhulp wordt twee keer per jaar aangepast, namelijk op 1 januari en 1 juli. Ten eerste is je leeftijd van belang. Daar zijn wettelijke bepalingen voor, je mag dus nooit lager verdienen dan in de onderstaande tabel staat aangegeven. De bedragen die je ziet zijn bruto, als je netto-bedragen wil berekenen dan zijn daar tools voor.

Je leeftijd en je beroepsgroep zijn dus van belang als het gaat om het minimumloon. We hebben de belangrijkste veranderingen per 1 juli 2023 al eerder op een rijtje gezet. Op de helft van elk jaar voert het kabinet veranderingen door, de huidige verhoging van het minimumloon is daar onderdeel van. De uurlonen in de onderstaande tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen zorgt ervoor dat de bedragen een klein beetje kunnen afwijken.

minimum uurloon
Bron: website Rijksoverheid

Het minimumloon per 1 juli 2023

Op de onderstaande tabel zijn de bedragen per maand, per week en per dag te zien. Dit bedrag moet je minimaal verdienen als je bij een werkgever aan de slag gaat. Als je minder dan deze bedragen krijgt uitgekeerd dan wordt je onderbetaald, en dat mag niet. Zoals we hierboven aangeven is het raadzaam om te checken hoeveel uur een werkweek is in jouw beroepsgroep.

Als we uitgaan van een minimumloon van iemand die 21 jaar of ouder is dan heeft een werknemer per maand recht op €1.995,00 euro bruto. Dit was in januari van dit jaar nog €1.934,40 bruto per maand. Deze stijging is in het verleden nog nooit zo hoog geweest. Het feit dat het minimumloon zo hard stijgt zegt veel over de huidige economische ontwikkelingen in ons land. Alles wordt duurder, dus moet ons inkomen worden geschaald.

minimum maandloon minimumloon
Bron: Website Rijksoverheid