Geld & Carrière

Dit is het officiële aantal werkloze Nederlanders op dit moment

werkloosheid-cijfers-nederland-2023
Foto: The Big Lebowski

Nederland telt op het moment van schrijven 17,53 miljoen geregistreerde inwoners, waarvan 10,1 miljoen behoort tot de beroepsbevolking. Een gedeelte van de Nederlandse bevolking is werkloos. Zij hebben geen inkomsten uit arbeid en zijn dus afhankelijk van het sociale vangnet dat onze maatschappij te bieden heeft. Het aantal werkloze Nederlanders in ons land wordt gemonitord door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij houden per kwartaal bij hoeveel mensen er zonder werk zitten. We hebben de cijfers er even bij gepakt.

Werkloosheid in Nederland

Ondanks de hoge inflatie is er op dit moment genoeg werk te vinden voor Nederlanders die willen werken. Als we kijken naar de tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek dan is de werkloosheid in Nederland in de afgelopen tien jaar sterk gedaald. In 2013 zaten ruim 750.000 mensen thuis. Door de hoge concentratie werkgelegenheid is het aantal werklozen in de afgelopen jaren drastisch afgenomen.

Op de onderstaande grafiek is te zien dat het aantal werkloze Nederlanders aan het begin van de corona crisis sterk toenam. Dit komt uiteraard door de vele bedrijven die noodgedwongen moesten bezuinigen of de deuren moesten sluiten, waarna het personeel op straat kwam te staan. Daarna daalde de werkloosheid weer elk kwartaal. Alleen in het derde kwartaal van vorig jaar steeg de werkloosheid licht, maar daar zit nu weer een dalende trend in.

werkloze-nederlanders

Het aantal werkloze Nederlanders in 2023

Op dit moment zijn er volgens het CBS ruim 350.000 Nederlanders werkloos. Dat is ongeveer 3,5 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn personen tussen de 15 en 75 jaar die in ons land wonen, geen betaald werk hebben, maar wel naar werk hebben gezocht en per direct beschikbaar zijn. In het vorige kwartaal werden er 7000+ minder werklozen geregistreerd, dus het aantal werkzoekenden daalt op dit moment licht.

Het Nji heeft opvallende cijfers naar buiten gebracht die betrekking hebben op de jeugdwerkloosheid. In de afgelopen drie jaar zijn steeds minder jongeren op zoek gegaan naar werk, maar de werkloosheid is wel gedaald. Het CBS registreerde de cijfers van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. In 2014 zat bijna 14% van de jongeren in deze leeftijdscategorie zonder werk, op dit moment is dat bijna 7%.

De cijfers die door het CBR worden geregistreerd zijn onder andere afkomstig van uitzendbureaus en organisaties zoals het UWV. De dalende trend kan te maken hebben met het feit dat jongeren steeds vaker direct bij een bedrijf aan de slag gaan, al dan niet met een interne opleiding. Ondanks de teruglopende koopkracht en de hoge inflatie staan wij, als het gaat om werkgelegenheid, er dus prima voor.

werkloosheid-cijfers-nederland-2023