Vermogen familie van der Valk hotelmagnaten torenhoog in Quote 500
Geld & Carrière

Vermogen familie van der Valk: hotelmagnaten torenhoog in Quote 500

De beroemdste horecaonderneming van ons land is het Van der Valk concern. De pater familias was Martien van der Valk, die in 1939 café de Gouden Leeuw tot het eerste van der Valk hotel omtoverde. In de vele decennia die volgden groeide het bedrijf uit tot de bekendste hotelketen van de Benelux. Wereldwijd omvat het horeca-imperium meer dan 100 hotels en restaurants. Dat levert aardig wat geld op, hoeveel? Dat hebben we uitgezocht.

Hoe is het familiebedrijf van der Valk ontstaan?

Het ontstaan van horecaketen van der Valk begon bij Nicolaas van der Valk, die een café runde naast zijn boerderij in Voorschoten. Toen hij in 1901 stierf nam zijn vrouw het roer over. Zij verkocht het café in 1929 aan haar jongste zoon Martien, die er later een hotel van maakte. Martien en zijn vrouw Rie kregen elf kinderen. Het streven van Martien was een keten van hotels te realiseren, waarbij elk kind een eigen hotel zou krijgen.

In 1954 kreeg een van zijn kinderen, Gerrit van der Valk na een reis door Amerika het idee om het Amerikaanse motel-concept in Nederland te realiseren. Een hotel in combinatie met een restaurant. Dit idee werkte hij samen met zijn familie uit, en dat werd een immens succes. Eind jaren ‘70 telde het concern twintig zaken, dertig jaar later waren dat al meer dan honderd zaken in negen landen. Op dit moment zijn het vooral klein- en achterkleinkinderen die het bedrijf runnen.

Vermogen familie van der Valk

Het succes en de groei van het familiebedrijf kent geen grenzen. Tot op de dag van vandaag worden er nieuwe hotels geopend. Van der Valk is de grootste hotelketen in Nederland, en maakte in 2019 nog een winst van 703 miljoen euro. Het bedrijf heeft ruim 14000 werknemers in dienst. De hotelketen is nog steeds in handen van de nazaten van Martien van der Valk. Zij bezitten allemaal hotels, restaurants, of beiden. Hoeveel ze individueel bezitten is onbekend.

De laatst nog levende grondleggers van de hotelketen is Arie van der Valk, een zoon van Martien. Hij maakte samen met broer Gerrit van het bedrijf een multinational. Zijn vermogen werd in 2020 door Quote geschat op 380 miljoen euro. We gaan er vanuit dat de rest van de familie er ook warmpjes bij zit, ook al hakte de corona pandemie er aardig in. Met het vermogen van de familie van der Valk zit het dus wel goed.