Media

Uitzending naar een oorlogsgebied: dit moet je weten

Uitzending naar een oorlogsgebied dit moet je weten 1
Foto: Ministerie van Defensie

Als je een familielid of partner hebt die bij defensie werkzaam is dan kan het zijn dat hij of zij wordt opgeroepen om uitgezonden te worden naar een oorlogsgebied. Vaak komen hier een hoop emoties bij kijken en gaat er veel voorbereiding aan vooraf. Maar hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Wij zochten het uit en delen de gevonden informatie in dit artikel.

Uitzending naar een oorlogsgebied

Als je relatie op missie gaat dan komen er buiten het emotionele aspect ook een hoop praktische zaken bij kijken. Gelukkig is dit allemaal goed geregeld en is alle inhoudelijke informatie voor zowel je relatie als jou als ‘achterblijver’ makkelijk te verkrijgen. Defensie heeft een checklist thuisfront op de website staan waarin alles op een rijtje is gezet.

Het opwerktraject

Militairen die worden uitgezonden voor een internationale missie worden uiteraard niet zomaar op een vliegtuig naar een oorlogsgebied gezet. Er is eerst sprake van een zogeheten ‘opwerktraject’. Je relatie is veel van huis om zich voor te bereiden op de missie. Dat is lastig omdat jullie juist veel samen willen zijn voordat hij of zij vertrekt naar een levensgevaarlijke situatie. Dat is lastig, maar helaas noodzakelijk.

De voorbereiding voor een internationale missie naar een oorlogsgebied duurt zo’n drie tot zes maanden. In die periode wordt een militair klaargestoomd voor uitzending. Denk hierbij niet alleen aan fysieke training, maar ook mentale training en er wordt veel informatie gedeeld over het conflictgebied en de missie waarvoor je relatie wordt uitgezonden.

De duur van de uitzending naar een oorlogsgebied

De duur van de uitzending hangt af van de missie. Dit kan een aantal weken zijn, maar ook een jaar. Aan het deelnemen van een missie kunnen risico’s zitten. Dit is waar familie en vrienden zich het meeste zorgen om maken. Je wilt toch dat je relatie in goede gezondheid terug komt. Helaas is dat nooit te garanderen, defensie zet alles in het werk om veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

De datums van vertrek en terugkomst worden veelal van tevoren gepland. Het kan zijn dat er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de planning af kan wijken, maar dat wordt netjes bijgehouden in een app. De thuisfront app is te downloaden via Google Play en App Store. Na een uitzending geldt een rustperiode van minimaal 1 jaar.

VVHO-toelage voor uitzending naar oorlogsgebied

Uitgezonden militairen hebben recht op verschillende toelagen. De zogeheten Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) is een onkostenvergoeding en een vergoeding voor extra werkdruk. De onkostenvergoeding dekt zaken zoals wassen van kleding, telefoonkosten, lokaal vervoer etc en bedraagt €32,08 netto.

De toelage voor extra werkdruk bedraagt €92,58 bruto. Dit is een onkostenvergoeding voor het werken op ongebruikelijke tijden, zoals feestdagen en overwerk. Deze toelagen worden tijdens de gehele uitzending toegekend. Deze toelagen zijn bij wet vastgelegd.

Kinderen van militairen die worden uitgezonden naar een oorlogsgebied

Voor kinderen kan het een verwarrende periode zijn. Vooral kleine kinderen zijn geneigd om de schuld bij zichzelf neer te leggen als een ouder vertrekt en langere tijd niet aanwezig is in het gezin. Gelukkig speelt defensie hier ook op in door middel van informatiedagen waar het kind betrokken wordt bij de op handen zijnde uitzending.

Er zijn verschillende manieren waarop je het kind kunt voorbereiden op de dag van uitzending, zoals een kalender of een snoeppot waar elke dag een snoepje uit wordt gepakt tot de pot leeg is, dat is de dag van uitzending. Ook Het boekje over familie schildpad is een handig hulpmiddel. Daarna komt het onvermijdelijke afscheid nemen. Daar is geen trucje of tip voor. Dit blijft moeilijk voor alle partijen.