Media

Dit zijn de belangrijkste uitgelekte plannen uit de miljoenennota

miljoenennota

Traditiegetrouw is een paar dagen voor de officiële presentatie van de kabinetsplannen de miljoenennota uitgelekt. De nota is zoals elk jaar in handen gekomen van verschillende media, waaronder de grote nieuwszenders. Het kabinet gaat volgend jaar maar liefst 395 miljard euro uitgeven. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet.

Energiecrisis en inflatie

Het mag duidelijk zijn dat de energie- en koopkrachtcrisis bovenaan het lijstje staat. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor grondstoffen gestegen en dat voelen we allemaal in onze portemonnee. De hoge inflatie is een punt dat ongetwijfeld op Prinsjesdag zal worden behandeld.

De energiecrisis is mede veroorzaakt door de hoge gasprijzen en staat ook bovenaan het lijstje. Opvallend is dat er volgens de uitgelekte stukken ook geïnvesteerd gaat worden in het klimaatfonds. Er gaat 145 miljoen euro naar het stimuleren van de productie van waterstof, 180 miljoen naar wind op zee, en 200 miljoen naar warmtenetten. Maar wat staat er in de miljoenennota voor de gewone burger? We hebben hieronder wat cijfers uitgelicht.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Rijksoverheid (@rijksoverheid.nl)

1. Koopkrachtverbetering en minimumloon

Het kabinet heeft een potje van 17,2 miljard euro gevuld om de koopkracht te verbeteren. Boodschappen zijn door de inflatie duurder geworden, dus gaat het minimumloon met 10 procent omhoog. Ook de uitkeringen zullen stijgen. Het tarief van de eerste inkomstenbelasting schijf wordt verlaagd met 0,11 procent. Dit is trouwens het gemiddelde netto salaris van Nederlanders waarvan de steeds hogere lasten betaald van moeten worden.

2. Toeslagen gaan omhoog

Met het stijgen van het minimumloon en de uitkeringen stijgen ook de toeslagen. De huurtoeslag zal stijgen met 16,94 euro per maand. ook de zorgtoeslag zal eenmalig worden verhoogd met 412 euro. Ouders met kinderen kunnen op een verhoging van het kindgebonden budget rekenen. Het bedrag voor het derde kind gaat omhoog, en wordt gelijkgetrokken met de toeslag dat betrekking heeft op het tweede kind.

miljoenennota torentje

3. Energierekening gaat omlaag

De energierekening is voor veel mensen een doorn in het oog. Het kabinet gaat de energiebelasting verlagen en ook de brandstofaccijnzen blijven verlaagd tot juni 2023. In de stukken staat ook dat kwetsbare huishoudens een energietoeslag van 1300 euro zullen krijgen, hoe dat verdeeld gaat worden is vooralsnog niet bekend. Er is veel vraag informatie over besparen op energie door de hoge marktprijzen.

4. Miljarden naar Oekraïne en vluchtelingen

Het kabinet trekt maar liefst 3,9 miljard euro uit voor de steun aan Oekraïne. Dit omvat zowel militaire als humanitaire steun aan het land (70 miljoen euro) als de opvang van vluchtelingen uit het land, daar wordt 2,6 miljard euro voor uitgetrokken.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Rijksoverheid (@rijksoverheid.nl)

5. Bestrijding criminaliteit

De stijgende criminaliteitscijfers baren het kabinet zorgen. Vooral jongeren glijden tegenwoordig sneller af in de criminaliteit, dus heeft het kabinet 100 miljoen euro klaargezet voor een efficiëntere bestrijding van drugscriminaliteit. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare jongeren minder snel afglijden in het criminele circuit.

6. Meer geld naar het koninklijk huis

Er gaat in 2023 tonnen meer naar het Koninklijk Huis dan dit jaar het geval was. Koning Willem Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix krijgen 450.000 euro meer in hun portefeuille gestopt. Dit is geld voor personele en materiële kosten. Prinses Amalia ziet af van haar inkomen zolang ze nog studeert.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Queen Máxima (@queen.maxima)

7. Coronavirus maatregelen

Net zoals de afgelopen jaren zal er geld vrijgemaakt worden voor het bestrijden van het coronavirus. Het kabinet heeft maar liefst 5,2 miljard euro uitgetrokken voor het beteugelen van COVID-19. In voorgaande jaren was dit veel meer. In 2021 werd er 33 miljard aan uitgegeven. In 2023 zal dit bedrag vooral worden uitgegeven aan preventiemiddelen.

8. Meer geld voor leraren en onderwijs

De landelijke onderwijsprestaties van het basis- en middelbaar beroepsonderwijs is onder de maat. De animo om het onderwijs in te gaan wordt steeds minder, dus trekt het kabinet 1 miljard euro uit voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en studies, evenals het investeren in goede leraren.