Geld & Carrière

Dit zijn de subsidiebedragen van alle politieke partijen in Nederland

subsidies politieke partijen nederland 2023

Vraag je je wel eens af hoe alle politieke partijen in Nederland aan hun geld komen om campagnes te voeren? Je hebt vast wel eens gezien dat politieke partijen betaalde lidmaatschappen hebben, maar wist je dat deze politieke partijen ook subsidies ontvangen van de overheid? Hoeveel de politieke partijen in Nederland ontvangen aan subsidie bedragen in 2023? Wij hebben voor je uitgezocht.

Politieke partijen en subsidies van de overheid in 2023

Politieke partijen ontvangen subsidies om verschillende redenen. Ten eerste helpt de subsidie hen om onderzoek te doen en hun standpunten verder te ontwikkelen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoorstellen of het doen van onderzoek om inzichten in bepaalde kwesties te krijgen. Met deze nieuwe inzichten kunnen de partijen hun standpunt verder onderbouwen.

Daarnaast helpt de subsidie bij het werven van nieuwe leden en het versterken van de organisatie. Zo kunnen politieke partijen bijvoorbeeld evenementen organiseren en campagnes voeren om meer bekendheid te krijgen en meer leden te werven.

Wettelijke politieke subsidies vanuit de overheid

De subsidies die politieke partijen ontvangen vanuit de overheid zijn geregeld in de Wet financiering politieke partijen. Het bedrag dat een politieke partij ontvangt, is afhankelijk van het aantal zetels dat zij in de Tweede Kamer hebben en het aantal leden dat zij hebben op de peildatum.

Het basisbedrag is vastgesteld op € 316.823 en daarbovenop komt per Kamerzetel een bedrag van € 93.574. Daarnaast ontvangt een partij per lid een bedrag dat gelijk is aan € 3.412.190 gedeeld door het totale aantal leden van de politieke partijen die op de peildatum subsidie ontvangen. Vandaar dat je Thierry Baudet altijd in reclame spotjes ziet van de FVD om meer leden binnen te harken.

Neveninstellingen en buitenlandse activiteiten

Naast deze basisbedragen zijn er ook subsidies voor neveninstellingen van politieke partijen, zoals politiek-wetenschappelijke instituten en politieke jongerenorganisaties. Het bedrag dat hierbij wordt toegekend is afhankelijk van het aantal neveninstellingen en het aantal Kamerzetels en leden dat de politieke partij heeft. Voor politiek-wetenschappelijke instituten krijgen partijen een basisbedrag van € 136.262 en nog eens € 14.006 per Kamerzetel die de politieke partij heeft.

Voor politieke jongerenorganisaties is dit basisbedrag € 214.344, wat gedeeld moet worden door het aantal politieke jongerenorganisaties op de peildatum. Daarnaast is er nog € 696.618 beschikbaar dat wordt gedeeld door het totale aantal Kamerzetels van de politieke partijen die op de peildatum een politieke jongerenorganisatie hebben aangewezen. Ten slotte wordt € 160.758 opgedeeld, gedeeld door het totale aantal leden van alle aangewezen politieke jongerenorganisaties.

De subsidie voor buitenlandse activiteiten

De subsidie voor buitenlandse activiteiten van politieke partijen is ook vastgesteld. Het basisbedrag is vastgesteld vanuit de overheid op € 698.628, wat gedeeld wordt over het aantal politieke partijen dat een afdeling voor buitenlandse activiteiten heeft opgezet. Daarbovenop wordt een bedrag van € 1.005.343 gedeeld over het aantal Kamerzetels van de politieke partijen die een instituut voor buitenlandse activiteiten hebben.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rijksoverheid (@rijksoverheid.nl)