Geld & Carrière

Binnenkort een huis kopen? Dit zijn de standpunten van de politieke partijen omtrent huisvesting

politieke-partijen-stemmen-huis-kopen
(Foto: Freepik)

Betaalbaar wonen is hét thema van de huidige verkiezingen. Alle partijen zijn het er over eens dat er een woningtekort is. De huidige hypotheekrenteaftrek maakt het voor veel starters minder aantrekkelijk om een huis te kopen. 

Maar welke politieke partij komt op voor de belangen van deze starters en kan hen helpen hun droom van een eigen huis te verwezenlijken? In dit artikel bespreken we de standpunten van verschillende partijen en helpen we je bepalen op welke partij je het beste kunt stemmen om je kansen op een eigen woning te vergroten.

Wat zijn de thema’s rondom huisvesting?

De verkiezingen komen eraan en de drie grote thema’s rondom huisvesting staan hoog op de agenda: bouwen, hypotheekrenteaftrek en verduurzaming. De woningmarkt staat onder druk en er moet dringend iets gedaan worden aan het groeiende woningtekort.

De vraag is: wat gaan de partijen doen om meer mensen een kans te geven op de woningmarkt en hoe staan zij tegenover het bouwen van nieuwe woningen? Ook de hypotheekrenteaftrek staat ter discussie. Terwijl sommige partijen vinden dat het belastingvoordeel voor woningeigenaren intact moet blijven, pleiten anderen voor een verdere afbouw of zelfs volledige afschaffing van de aftrek.

Tot slot is er de kwestie van verduurzaming van woningen. Hoewel de meeste partijen het erover eens zijn dat er meer gedaan moet worden om woningen energiezuiniger te maken, verschillen ze van mening over de manier waarop. Moeten huiseigenaren verplicht worden om zonnepanelen te installeren of een hybride warmtepomp aan te schaffen?

politieke-partijen-stemmen-huis-kopen
(Foto: Freepik)

Alle politieke partijen willen nieuwe woningen bouwen

Zo’n beetje alle politieke partijen willen flink wat huizen bouwen. Het CDA noemt het mooie ronde getal van 1 miljoen woningen voor 2030. Het NSC van Pieter Omtzigt houdt het op tenminste 350.000 voor 2031, de VVD gaat voor 100.000 per jaar.

De manier waarop partijen dit willen bereiken verschilt nogal: de SP wil dat een ministerie van Wonen de regie krijgt, GL-PvdA van lijsttrekker Frans Timmermans oppert om bestaande grote gebouwen op te delen in kleinere woningen en D66 wil dat er beter gebruik wordt gemaakt van de bestaande woningvoorraad.

Het zal je niet verrassen dat de BBB van Caroline van der Plas en de PVV van Geert Wilders belemmerde (stikstof)regels maar niets vinden en versneld willen bouwen door de duurzaamheidsregels te bevriezen of te verminderen.

Gaat de hypotheekrenteaftrek eraan?

Als het aan de VVD ligt blijft de aftrek van de rente op je hypotheek ongewijzigd bestaan. De BBB en NSC noemen de hypotheekrenteaftrek helemaal niet in hun programma.

Kort samengevat willen vrijwel alle politieke partijen rechts van het midden de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laten of melden ze er niets over. Alle linkse partijen willen juist wel aan hypotheekrenteaftrek sleutelen.

D66 wil de hypotheekrenteaftrek helemaal afschaffen, stapsgewijs tot 2032. SP en GL-PvdA willen afbouwen, maar vooral voor hoge inkomens. Die hebben volgens de linkse partijen geen ‘villasubsidie’ nodig

politieke-partijen-stemmen-huis-kopen
(Foto: Freepik)

Wie betaalt de verduurzaming?

Om te beginnen zijn er grote verschillen tussen de politieke partijen over het belang van verduurzaming. PVV en BBB zijn duidelijk tegen verplichte verduurzaming. Forum voor Democratie wil er zelf mee stoppen. De andere partijen zien wel het belang van verduurzaming, maar komen met verschillende visies op hoe het betaald moet worden.

De VVD is voor een verduurzamingslening en voor het aftrekbaar maken van verduurzamingskosten van het eigenwoningforfait (dat is wanneer je een eigen huis hebt, het bedrag aan woningwaarde dat de Belastingdienst bij je inkomen optelt).

Alle partijen zijn er blijkbaar huiverig voor om de rekening bij de burger te leggen. Niet ten onrechte natuurlijk, maar onduidelijk blijft hoe de verduurzaming dan wel betaald gaat worden.

De SP wil dat de overheid alle geschikte daken voorziet van zonnepanelen. GL-PvdA en D66 willen een ‘isolatie-offensief’. Ook willen deze partijen de bestaande subsidies handhaven.