Notice & Takedown Procedure

  Manly doet haar best de inhoud van haar website zorgvuldig samen te stellen. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Manly een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

  Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. Manly streeft er naar uw verzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. Manly wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

  Notice

  Om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te kunnen handelen, dienen wij contact met u op te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen. Velden gemarkeerd met een ster(*) zijn verplicht:

  Contactgegevens

  Naam*

  Adres*

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Inbreukmakende materiaal

  Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u in onderstaand veld de vindplaats van het volgens u inbreukmakende materiaal te vermelden en uw verzoek nader toe te lichten.

  Vindplaats materiaal*

  Toelichting

  Naam van rechthebbende*

  Bewijsstukken

  Om uw verzoek te kunnen beoordelen, vragen wij u onderstaande bewijsstukken als bijlage aan uw verzoek toe te voegen.

  Bewijs dat eerder genoemd persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten:

  Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden:

  Door op verzenden te drukken zendt u dit formulier naar Manly en verzoekt u Manly de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:

  • Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

  Takedown

  Indien Manly uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat Manly enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.