Geld & Carrière

Dit is je maximale hypotheek met de gemiddelde studieschuld

maximale-hypotheek-gemiddelde-studieschuld
(Foto: Freepik)

We schreven al eerder over de torenhoge gemiddelde studieschuld van studenten in Nederland. Wat lang niet iedereen weet, is dat je studieschuld je dwars kan zitten als je een huis wilt kopen. Door de studieschuld is namelijk vaak het bedrag dat je aan hypotheek kunt lenen lager. Hoe zit dat precies en om welke bedragen gaat het? We zochten het voor je uit.

Totale studieschuld Nederland: 25,6 miljard euro

In Nederland bedraagt de totale studieschuld maar liefst 25,6 miljard euro. Dat is bepaald geen klein bedrag, en wat nog zorgwekkender is, is dat deze schuld blijft groeien. Sinds het nieuwe leenstelsel in 2015 werd ingevoerd, is het aantal studenten met een studieschuld namelijk aanzienlijk gestegen. Begin 2022 hadden meer dan 1,6 miljoen mensen – voornamelijk jongeren – een studieschuld, wat neerkomt op een verdubbeling sinds 2015.

De hoogte van je studieschuld hangt voor een deel af van het type opleiding dat je hebt gevolgd. Hbo-opleidingen duren meestal vier jaar, terwijl universitaire bachelors drie jaar in beslag nemen. Voeg daar nog eens een tweejarige master aan toe, en je kunt je voorstellen dat de schulden flink kunnen oplopen. Volgens CBS-gegevens uit 2019 duurt een gemiddelde studie ongeveer 48 maanden.

maximaal hypotheekbedrag gemiddelde studieschuld

Van enkele duizenden euro’s tot meer dan een ton

De meeste voltijdstudenten lenen maandelijks zo’n 700 euro. Als je de cijfers bij elkaar optelt, kom je uit op een gemiddelde schuld van zo’n €33.900,-.Er zijn studenten die ‘slechts’ enkele duizenden aan studieschuld hebben, maar er zijn ook uitschieters die meer dan een ton moeten terugbetalen.

Het CBS berekent een gemiddelde studieschuld, maar dit gemiddelde kan vertekend zijn door enkele extreme gevallen. Daarom is het handiger om naar de mediaan te kijken, die je zou kunnen omschrijven als het gemiddelde van het midden. Deze waarde geeft ons een beter beeld van wat de grootste groep met een studieschuld ervaart. Als we naar de mediaan kijken, zien we dat de gemiddelde (ex-)student een studieschuld heeft van ongeveer €15.900.

maximaal hypotheekbedrag gemiddelde studieschuld

Het effect van je studieschuld op de hoogte van de maximale hypotheek

Maar hoe groot is nu de invloed van je studieschuld op het maximale hypotheekbedrag dat je kunt krijgen met een gemiddelde studieschuld, wanneer je een huis wilt gaan kopen? De site van de Rijksoverheid geeft daar duidelijkheid over. Er is een onderscheid tussen het oude en het nieuwe stelsel: ‘Een studieschuld van na 2015 (onder het leenstelsel) telt minder zwaar mee voor een hypotheek dan een schuld onder het oude stelsel (basisbeurs).’ Laten we eens kijken naar twee rekenvoorbeelden:

Studieschuld oude stelsel

Als je hebt gestudeerd onder het oude stelsel, met een basisbeurs en een aflosperiode van 15 jaar, dan rekenen hypotheekverstrekkers dat je elke maand 0,75% van je totale studieschuld aflost. Stel dat je een studieschuld hebt van €15.900 (laten we het afronden naar €16.000 voor het gemak). Dat betekent dat je maandelijks €120 aan aflossing moet meerekenen.

Maar hoeveel minder kun je daardoor lenen? Op basis van een berekening van Vereniging Eigen Huis scheelt het bij een studieschuld van € 16.000 ongeveer € 11.360 op het hypotheekbedrag. Dus kon je zonder studieschuld 250.000 euro lenen, met studieschuld wordt dat € 238.640.

Studieschuld nieuwe stelsel

Maar als je ná 1 september 2015 bent gaan studeren en nooit een basisbeurs hebt gehad, dan heb je een studieschuld met een terugbetaaltermijn van 35 jaar. In dat geval is de wegingsfactor 0,35%. Dus, met dezelfde studieschuld van €15.900, betekent dit dat je maandelijks €55,65 aan aflossing moet meerekenen voor je hypotheekaanvraag. Minder dan de helft dus, vergeleken met het oude stelsel.

Je studieschuld kan dus een behoorlijke invloed hebben op het bedrag dat je kunt lenen voor een hypotheek om een huis te kunnen kopen. Het nieuwe leenstelsel heeft weliswaar een lagere maandelijkse aflossing last in vergelijking met het oude stelsel, maar het blijft een factor waar je rekening mee moet houden.