Geld & Carrière

Let op: dit zijn de provincies met de allerlaagste salarissen

aagste-salarissen-provincie
(Foto: Freepik)

Inkomensongelijkheid is een van de meest besproken actuele onderwerpen. We kennen ongelijkheid op verschillende manieren, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, maar wist je dat de regionale inkomensongelijkheid in ons land ook verrassend groot is? De randstad kent de hoogste gemiddelde inkomens, maar welke provincies scoren eigenlijk het laagst? In dit artikel lichten we de provincies voor je toe waar de gemiddelde salarissen per jaar het laagst zijn en staan we stil bij de oorzaken daarvan.

Gemiddelde salarissen in Nederland

Eerst even over het gemiddelde: het begrip ‘gemiddelde salarissen per provincie’ verwijst naar het totale jaarinkomen van werkende mensen in een bepaalde provincie, gedeeld door het aantal werkenden. Het gemiddelde salaris wordt beïnvloed door verschillende factoren.

Denk daarbij onder andere aan de aanwezigheid van high tech en grote bedrijven, de kosten van levensonderhoud en de beschikbaarheid van hoog betaalde banen. Het gemiddelde salaris is overigens niet hetzelfde als het modale salaris. In ons eerder verschenen artikel over het gemiddelde salaris in Nederland lees je er alles over deze geldkwestie. aagste-salarissen-provincie

De 3 provincies met de laagste gemiddelde salarissen

Laten we eens kijken naar de drie provincies waar de gemiddelde jaarsalarissen het laagst zijn. Dit zijn de nummers 10, 11 en 12 op de ranglijst van gemiddeld inkomen van onze 12 provincies:

  1. Overijssel: gemiddeld inkomen van 26.523 euro per jaar. Overijssel heeft lagere gemiddelde salarissen dan 9 andere provincies. De economische structuur van Overijssel bestaat uit uiteenlopende sectoren, maar er een belangrijke factor is dat er minder hoog betaalde banen beschikbaar zijn.
  2. Groningen: gemiddeld jaarinkomen van 25.717 euro. In Groningen ligt het gemiddelde salaris lager dan in op één na alle andere provincies. Een van de redenen hiervoor is de sluiting van de gaswinning industrie, die historisch gezien belangrijk was voor de provincie.
  3. Friesland: gemiddeld inkomen van 25.536 euro. In Friesland zijn de gemiddelde salarissen het laagst. De provincie staat bekend om zijn agrarische sector, die niet altijd hoge inkomensniveaus oplevert.

Waarom zijn de inkomens zo laag in deze 3 provincies?

Overijssel heeft lagere gemiddelde salarissen, deels vanwege de samenstelling van de economie en de mindere beschikbaarheid van hoog betaalde banen. Hoewel Overijssel een sterke maakindustrie (machinebouw, metaaltechnieken, auto-industrie etc.) en landbouwsector heeft, zijn er simpelweg minder grote steden met hoogwaardige dienstverlening en technologiebedrijven, wat de gemiddelde inkomens beïnvloedt.

Groningen heeft historisch gezien geprofiteerd van de gaswinning, maar na de daling van deze industrie zijn er economische uitdagingen ontstaan. De werkgelegenheid in de gassector nam flink af. Bovendien heeft Groningen te maken gehad met aardbevingen als gevolg van de gaswinning, wat leidde tot schade aan huizen en infrastructuur en de economische situatie verder heeft bemoeilijkt.

Friesland staat bekend om de toeristische en  agrarische sector, die over het algemeen geen hoge salarissen opleveren. Een boerderij kan dan op zich wel miljoenen waard zijn, maar dat betekent vaak niet dat de jaarlijkse inkomens hoog zijn. Bovendien is Friesland een provincie met bevolkingskrimp, wat betekent dat er minder vraag is naar arbeid in sommige sectoren. Dit draagt bij aan de gemiddeld lagere inkomensniveaus in de provincie.

laagste-salarissen-provincie

Noord-Holland: De Rijkste Provincie

Maar wat is nu de rijkste provincie? En hoe groot is het verschil met de 3 minst rijke? Het zal je misschien niet verrassen dat Noord-Holland de provincie met de hoogste gemiddelde salarissen is in Nederland. Het gemiddelde jaarsalaris is hier 32.259 euro. En dat is ruim 5.700 euro meer dan in Overijssel, ruim 6.500 meer dan in Groningen en ruim 6.700 meer dan in Friesland.

Noord-Holland huisvest de economische hoofdstad van het land, Amsterdam, en heeft een sterke aanwezigheid van multinationale bedrijven, financiële instellingen, tech-giganten en natuurlijk Schiphol. Deze factoren dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Noord-Holland voor hoogopgeleide professionals, wat resulteert in hogere gemiddelde salarissen in vergelijking met andere provincies.

Wat is nu de armste gemeente?

De armste gemeente van Nederland ligt verrassend genoeg niet in Groningen, Friesland of Overijssel. Het is namelijk de stad Rotterdam, gelegen in Zuid-Holland; de op één na rijkste provincie. Rotterdam kent namelijk een combinatie van een hoge werkloosheid, veel bijstandsgerechtigden en relatief veel banen in het lagere segment en dat draagt allemaal bij aan relatief lage gemiddelden.