Geld & Carrière

Dit kost de opvang van een asielzoeker per jaar in Nederland

kosten-opvang-asielzoeker-per-jaar-nederland
COA medewerker op locatie Foto: Instagram @COA_Nederland

De asielcrisis duurt maar voort. Asielzoekers komen jaarlijks in grote getale naar ons land en zij moeten worden opgevangen. Die opvang loopt stroef, want er is te weinig plek om ze allemaal te plaatsen. Daarnaast kost asielmigratie ons land miljarden euro’s per jaar. De begroting voor asielopvang is net zoals vorig jaar 700 miljoen euro, maar dat loopt in de praktijk in de miljarden.

Begroting asielopvang

De oorlog in Syrië zorgde al voor een massale stroom van migranten. Nu de oorlog in Oekraïne voort blijft duren is er een constante stroom van vluchtelingen, economische migranten en nareizigers die een flinke hap uit de begroting nemen. We hebben het in dit geval niet alleen over de opvang van een asielzoeker in een AZC, maar over het gehele financiële plaatje. Van de opvang, tot huisvesting, uitkeringen, opleidingen, etc.

De algemene rekenkamer deed in 1995 al onderzoek naar de kosten van asielopvang en wat dit doet met onze economie. Dit onderzoek werd in januari van 2023 door opinieblad EW Magazine tegen het licht gehouden. Vanaf het begin van het onderzoek is er al sprake van een te laag ingeschatte begroting als het gaat om de kosten voor asielopvang. In de afgelopen dertig jaar zijn de kosten voor de opvang van asielzoekers maar liefst 21 keer te laag begroot.

Kosten AZC

Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen er in 2022 in totaal 46.460 asielzoekers naar Nederland. In de onderstaande tabel zien we het aantal asielaanvragen. De lichtblauwe lijn zijn de oorspronkelijke asielaanvragen, de donkerblauwe lijn zijn nareizigers. Het grootste gedeelte van de aanvragen werd gedaan door Syrische vluchtelingen (39,5%).

Er wordt gemiddeld 700 miljoen euro begroot voor de opvang van asielzoekers in een AZC. We kunnen op de website van de Rijksoverheid zien dat er in 2021 een bedrag van 706 miljoen euro is uitgegeven aan de opvang van asielzoekers, dit was in 2022 vrijwel gelijk. In de praktijk is dat veel te weinig geld. Naast de kosten voor de opvang moet er ook geld worden vrijgemaakt voor beveiliging, administratie en andere zaken die samenvallen met de opvang van een asielzoeker.

cbs asielzoeker
Bron: CBS

Vergoedingen faciliteiten en personeel COA

Op 1 januari van elk jaar sturen gemeenten een opgave van elke asielzoeker die staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) naar het COA. Op basis van deze cijfers kent de COA een bijdrage aan de betreffende gemeente toe. Er worden ook vergoedingen voor andere doeleinden toegekend. Deze vergoedingen worden uitgekeerd uit het gemeentefonds.

Deze vergoedingen worden toegekend aan vrijwilligers, en worden ook gebruikt voor bewoners van een COA-locatie die nog niet staan ingeschreven. Daarnaast wordt er geld beschikbaar gesteld voor lokaal basisonderwijs, openbaar vervoer, voorlichtingen en tijdelijke noodopvang. Denk hierbij aan de huur van hotelkamers, pensions, of andere tijdelijke opvanglocaties.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door COA_Nederland (@coa_nederland)

Dit kost een asielzoeker per jaar

Als een gemeente besluit om asielzoekers op te vangen (wat nu vrijwillig gebeurt) dan staat daar een vergoeding tegenover. In dagblad Trouw staat een stuk waarin een verplichte medewerking van gemeenten wordt behandeld, maar dat is nog niet doorgevoerd. Voor gemeenten die asielzoekers opvangen is een financiële regeling van kracht. Dit is vastgelegd in het Faciliteitenbesluit opvangcentra.

Dit geld komt uit de schatkist, dat door middel van belastingheffingen wordt aangevuld. Het komt er uiteindelijk op neer dat de belastingbetaler voor het bovenstaande kostenplaatje opdraait. De kosten voor de opvang van een asielzoeker in een AZC is € 27.900 per persoon per jaar. Dit zijn de jaarlijkse kosten voor huisvesting, gezondheidszorg, levensonderhoud en het salaris van COA personeel.

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door COA_Nederland (@coa_nederland)