Geld & Carrière

Dit zijn de nieuwe kinderbijslag bedragen met ingang van 1 juli

kinderbijslag-per-1-juli-2023
Familie Jelles van het tv-programma Een huis vol. Foto: kro-ncrv.nl

Ouders en verzorgers opgelet, de hoogte van de kinderbijslag wijzigt met ingang van 1 juli 2023. De kinderbijslag wordt namelijk regelmatig aangepast aan de prijsontwikkeling. Nadat de laatste jaren de bedragen steeds omhoog gingen is er nu sprake van een kleine daling. We zetten voor je op een rij hoeveel geld je krijgt aan kinderbijslag per kind vanaf 1 juli.

Kinderbijslag gaat omlaag

Wat niet iedereen weet is dat de kinderbijslag meebeweegt met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dat gebeurt aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi). Na flinke stijgingen van de inflatie en de cpi, was er de laatste tijd sprake van een daling. Dat kwam vooral door de lagere energieprijzen.

Daarom gaat het basisbedrag van de kinderbijslag met ongeveer 3% omlaag. Dit betekent concreet een verlaging van het kwartaalbedrag met € 8,06 voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar, € 9,79 voor kinderen van 6 t/m 11 jaar en € 11,52 voor kinderen vanaf 12 jaar.

Kinderbijslag per 1 juli

Kinderbijslag per 1 juli 2023

Ouders en verzorgers in Nederland ontvangen voor elk kind in de leeftijd tot en met 17 jaar kinderbijslag. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd van het kind. De uitvoeringsorganisatie SVB (Sociale Verzekeringsbank)  betaalt de kinderbijslag na afloop van het kwartaal. Rond 2 oktober ontvangen ouders dus voor het eerst het nieuwe bedrag. Dit zij de nieuwe bedragen, met daar achter ter vergelijking de oude bedragen:

Leeftijd        1 juli 2023         1 januari 2023
Per kind 0 t/m 5 jaar        € 261,70         € 269,76
Per kind 6 t/m 11 jaar        € 317,77         € 327,56
Per kind 12 t/m 17 jaar        € 373,85         € 385,37

Kinderbijslag per 1 juli

Daling na jaren van stijging

In 2022 steeg de kinderbijslag nog met iets meer dan 16%. Dat kwam door de historisch hoge inflatie.  Daardoor was de kinderbijslag in juli 2022 € 44 hoger dan in januari 2022.

Hou de berichtgeving in de gaten, want per 1 januari 2024 volgt er weer een nieuwe indexering van de kinderbijslag.

Minister: nadrukkelijk aandacht voor kinderarmoede

Minister Van Gennip (SZW) die over de kinderbijslag gaat zegt erover: ‘Ik realiseer me heel goed dat dit een tegenvaller zal zijn voor ouders die het moeilijk hebben. Het kabinet kijkt tijdens de augustusbesluitvorming naar het gehele koopkrachtplaatje voor 2024. Daarbij zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor kinderarmoede, gezinnen en de bestaanszekerheid van Nederlandse huishoudens.’