Geld & Carrière

De torenhoge gemiddelde studieschuld van Nederlandse studenten

gemiddelde-studieschuld-nederlandse-studenten
Foto: Freepik

Een studieschuld kan in Nederland flink oplopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreert de hoogte van de bedragen die studenten lenen om hun studie te kunnen betalen. Sinds de basisbeurs is afgeschaft werden jongeren die wilde studeren bijna verplicht een studieschuld voor lief te nemen. Een extra druk op de nog zo jonge schouders. De hoogte van deze schuld verschilt per student. Hoeveel studenten hebben een studieschuld? En hoe hoog is het gemiddelde bedrag dat een student moet terugbetalen? Wij hebben de cijfers opgezocht.

Totale studieschuld van studenten in Nederland

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de totale studieschuld van studenten in Nederland is bij elkaar opgeteld 25,6 miljard euro. In een onderzoek van het CBS staat dat de totale studieschuld in Nederland blijft toenemen. Sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015 is het aantal studenten met een schuld flink toegenomen. Begin 2022 hadden meer dan 1,6 miljoen mensen een studieschuld, dat is een verdubbeling sinds 2015.

De hoogte van een opgebouwde studieschuld hangt vaak af van het soort studie. HBO-opleidingen duren over het algemeen vier jaar en universitaire bachelors drie jaar. Als je daar je master van twee jaar bij optelt dan kunnen de schulden hoog oplopen. Volgens cijfers van het CBS uit 2019 studeerde een gemiddelde student 48 maanden. De meeste van deze voltijdstudenten leenden 700 euro per maand. Als we de rekensom maken dan kom je uit op een gemiddelde totale schuld van €33.900,-.

gemiddelde-studieschuld-nederlandse-studenten

Mediaan studieschuld per student

De ene student heeft een studieschuld van €18.000, maar er zitten ook uitschieters tussen van mensen die ruim een ton moeten terugbetalen. Het CBS heeft een gemiddelde studieschuld berekend, maar als we kijken naar de 1,6 miljoen mensen die een dergelijke schuld hebben dan geeft dit gemiddelde een vertekend beeld. Om deze reden is de mediaan berekend. De mediaan is de berekening van het gemiddelde van het gemiddelde. De uitkomst komt dan dichter bij de werkelijke cijfers.

Als we de uitkomst van deze mediale berekening erbij pakken dan heeft de gemiddelde (oud)student een gemiddelde schuld van €15.900. In 2015 was dat €12.400, een significante stijging. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemiddelde studieschuld vorig jaar ook in leeftijdscategorieën ingedeeld. Deze cijfers kunnen uiteraard per studiejaar verschillen. De onderstaande cijfers zijn het meest recent en stammen uit 2022.

  • Tot 20 jaar: € 2.400
  • 20 tot 25 jaar: € 13.200
  • 25 tot 30 jaar: € 20.300
  • 30 jaar en ouder € 18.100

gemiddelde-studieschuld-nederlandse-studenten

Herinvoering van de basisbeurs

Er is echter goed nieuws voor de nieuwe studenten. Het kabinet heeft de basisbeurs terug in het leven geroepen. Hierdoor hoef je niet meer in spanning te leven of je ooit nog de totale studieschuld kunt afbetalen. Een hele hoop jongeren, de pech-generatie, krijgt slechts een schamele vergoeding voor het mislopen van de basisbeurs. Tussen 2015 en 2023 waren zij aangewezen op het leenstelsel en was er geen basisbeurs. Zij zitten met de gebakken peren.

Of je recht hebt op financiële compensatie kun je zien op de website van de Rijksoverheid. De huidige basisbeurs is alleen toegankelijk voor studenten in het hoger onderwijs. 

gemiddelde-studieschuld-nederlandse-studenten