gemiddelde netto pensioen nederland 2023
Geld & Carrière

Dit is het gemiddelde pensioen bedrag van Nederlanders in 2023

Na het grootste gedeelte van je leven gewerkt te hebben, wil je natuurlijk genieten van je welverdiende pensioen. Maar hoe werkt dat eigenlijk en hoeveel geld ontvang je dan ongeveer? In dit artikel nemen we een kijkje naar het gemiddelde pensioen in Nederland in 2023.

Pensioen: wat is het en hoe werkt het?

Voordat we dieper ingaan op het gemiddelde pensioen in Nederland in 2023, is het belangrijk om te begrijpen wat pensioen eigenlijk is. Pensioen is een uitkering die wordt verstrekt aan mensen die niet langer werken en dus met pensioen zijn gegaan. Er zijn verschillende soorten pensioenen, waaronder AOW, werkgeverspensioenen en individuele pensioenen. Deze pensioenen bouwen dus op een andere manier geld op. Als je het slim aanpakt, kan jij misschien wel met vervroegd pensioen!

Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op vanaf de AOW-leeftijd. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond of gewerkt en de gezinssituatie. Als je werkgever is aangesloten is bij een pensioenfonds, wordt automatisch via een premie een pensioen opgebouwd dat vaak is gebaseerd op het salaris en het aantal dienstjaren. Als laatste heb je nog je eigen pensioen die je kan opbouwen via sparen of investeringen.

pensioen opbouwen aow

Gemiddelde bruto pensioen

Het CBS heeft in 2018 cijfers rondom de pensioenen in Nederland openbaar gemaakt. De stijging van de pensioenen staat ongeveer gelijk aan de inflatie in dezelfde periode. Ten opzichte van de bekendmaking van deze cijfers tot nu, is de inflatie met ongeveer 20% toegenomen. Dit betekend ook dat je door deze inflatie de hoeveelheid geld om nooit meer te werken is toegenomen!

Het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens is gecorrigeerd voor inflatie rond de € 5135 in 2023. Voor verschillende soorten huishoudens ziet het bruto gemiddelde pensioen er als volgt uit: alleenstaande vrouwen krijgen € 3185, terwijl alleenstaande mannen gemiddeld € 3790 krijgen. Bij stellen waarbij één persoon AOW ontvangt, komt gemiddeld € 7231 binnen. Als beide personen AOW ontvangen ligt dit op € 5685, en het gemiddelde van alle soorten huishoudens is € 5148 aan pensioen per maand.

gemiddelde bruto pensioen nederland 2023

Gemiddeld netto pensioen

Het netto pensioenbedrag is het bedrag dat iemand daadwerkelijk op zijn of haar rekening ontvangt. Het bruto pensioenbedrag wordt namelijk verminderd met belastingen en premies. Dit bedrag is dus een stukje lager dan het bruto bedrag.

Alleenstaande vrouwen houden aan het eind van de maand gemiddeld € 2632 over aan pensioen, en alleenstaande mannen € 3105. Een paar waarvan één persoon AOW ontvangt schrijft € 5380 bij op zijn rekening, terwijl een paar waarbij beide personen AOW ontvangen € 4711 krijgen. Het gemiddelde netto pensioen van alle soorten huishoudens komt neer op € 3957 per maand. pensioen opbouwen nederland

Zo werken pensioenfondsen

In Nederland zijn er verschillende pensioenfondsen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van het pensioenkapitaal van werknemers. Deze fondsen worden opgericht door werkgevers en werknemers in een bepaalde sector, en hebben als doel om gezamenlijk het pensioenvermogen van deelnemers te beheren en te beleggen.

Deelnemers betalen maandelijks premie aan het pensioenfonds, wat vervolgens wordt belegd om een rendement te behalen. Het pensioenfonds keert vervolgens een pensioenuitkering uit aan de deelnemer van het fonds wanneer deze persoon met pensioen gaat, wat in veel gevallen dus vanaf je 67ste gebeurt!

pensioenfondsen beleggen geld