De verkeersboetes gaan in 2020 nog een stuk duurder worden
Media

De verkeersboetes gaan in 2020 nog een stuk duurder worden

Elk jaar is het weer een feestje: de verkeersboetes gaan weer omhoog. Om jullie alvast voor te bereiden op de extreme bedragen hebben we de bedragen inclusief overtredingen op een rijtje gezet. De snelheidsboetes zullen tussen de 1 en de 10 euro stijgen.

In 2019 stegen de boetes met 1,7 maar dit jaar dus alweer 2,7 procent. Administratiekosten blijven wel gelijk. De allerhoogste boete? Bij meer dan 39 km/u te hard rijden op de snelweg mag je gezellig 431 euro overmaken.

Snelheidsboetes:

De verkeersboetes gaan in 2020 nog een stuk duurder worden1

Algemeen:

Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro
Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro
Geen autogordel dragen – 140 euro
Door rood rijden – 240 euro
Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro
Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro
Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden – 240 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
Het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorgeschreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stilstaand motorvoertuig op meer dan twee wielen en aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro
Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is – 240 euro
Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 140 euro
Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval – 140 euro
Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval – 240 euro
Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro
Als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro
Als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven – 95 euro
Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan – 240 euro
Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven – 390 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoertuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter bedraagt – 95 euro
Verkeersregels:

Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro
Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro
Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro
Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro
Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro
Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro
Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro
Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 240 euro
Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro
Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro
Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 95 euro
Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro
Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro
Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 240 euro
Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 240 euro
Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 240 euro
Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro

Als bestuurder een voertuig laat stilstaan:

op een kruispunt – 140 euro
op een fietsstrook – 95 euro
op de rijbaan langs een fietsstrook – 95 euro
op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro
in een tunnel – 95 euro
bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 95 euro
bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 95 euro
op de rijbaan langs een busstrook – 95 euro
langs een gele doorgetrokken streep – 95 euro
op een overweg – 95 eur
Als bestuurder een voertuig parkeren:

bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan – 95 euro
voor een inrit of uitrit – 95 euro
buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg – 95 euro
op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen als bestuurder een voertuig parkeren – 95 euro
langs een gele onderbroken streep – 95 euro
een voertuig dubbel parkeren – 95 euro
Als het motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf – 95 euro
Als de toegestane parkeerduur is verstreken – 95 euro
Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 390 euro
als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is – 390 euro

Regelement rijbewijzen:

Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro
Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen – 140 euro
Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 140 euro
Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro
Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro
Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 95 euro
Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro
Als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat – 140 euro
Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen – 240 euro

Verlichting:

Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – 95 euro
Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – 140 euro
Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag – 140 euro
Het hinderen van tegenliggers door groot licht – 140 euro
Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – 95 euro
Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – 140 euro
Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht – 140 euro
Onnodig mistlicht voeren – 95 euro
Bijzondere manoeuvres:

Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Autogordels en kinderbeveiligingssystemen:
Als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel

een passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem – 140 euro
een passagier jonger dan 12 jaar en met een lengte van 1.35 meter of meer vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen beschikbare autogordel – 140 euro
op de voorste zitplaats een passagier in de leeftijd van 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat een autogordel of goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is – 140 euro
een passagier jonger dan 3 jaar vervoeren, terwijl geen autogordel of kinderbeveiligingssysteem beschikbaar is – 140 euro
terwijl de zitplaatsen voor passagiers zijn voorzien van autogordels, meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn – 140 euro
een passagier jonger dan 18 jaar in een naar achteren gericht kinderzitje op een passagierszitplaats vervoeren, terwijl de voorairbag van die zitplaats niet is uitgeschakeld – 140 euro
in een taxi op een van de voorste zitplaatsen (een) passagier(s) vervoeren jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1.35 meter, terwijl geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is – 140 euro
een passagier jonger dan 12 jaar vervoeren terwijl de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden – 140 euro
de autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem in een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserie of een brommobiel gebruiken op een wijze die de beschermende werking ervan negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden – 140 euro
als bestuurder van een personenauto, bedrijfsauto, een driewielig motorvoertuig met gesloten carrosserieof een brommobiel een passagier vervoeren die gebruik maakt van een rolstoel, terwijl de rolstoel niet is vastgezet op een wijze die de stabiliteit van de rolstoel en de veiligheid van de rolstoelgebruiker waarborgt – 240 euro