beroepsgroepen-meer-salaris-mannen-vrouwen
Geld & Carrière

In deze beroepsgroepen verdienen mannen meer salaris dan vrouwen

Het gemiddelde salaris van een werknemer op de arbeidsmarkt zou in alle gevallen gelijk moeten zijn, ongeacht het geslacht. In de praktijk gebeurt dit echter nog steeds niet bij elk bedrijf, want in sommige beroepsgroepen krijgen mannen meer betaald dan vrouwen, terwijl ze in dezelfde beroepsgroep werken. Deze loonkloof loopt op naarmate werknemers ouder worden. Wij zochten uit waar dit verschil vandaan komt.

Loonverschil tussen mannen en vrouwen

Volgens een onderzoek van de Van Spaendonck Groep is het verschil van inkomen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven maar liefst 20 procent. Ze baseren deze cijfers op een analyse van 1,3 miljoen geanonimiseerde loonstrookjes. Als het gaat om functies binnen dezelfde beroepsgroep dan is het verschil ongeveer 10 procent. Mannen verdienen gemiddeld 20 euro per uur, vrouwen moeten het doen met 16 euro per uur.

Opvallend detail is het feit dat deze loonkloof breder wordt naarmate de leeftijd vordert. Per leeftijdscategorie is het verschil groter naarmate werknemers ouder worden. In dit geval gaat het om de leeftijdsgroep boven de 50 jaar, in die categorie is het verschil van salaris in dezelfde beroepsgroep niet 10 procent, maar 20 procent. Maar waar zit het verschil dan in? Sommigen praten over gender discriminatie, maar is dat wel zo?

verschil salaris mannen vrouwen
Afbeelding: mkb servicedesk

Salaris per beroepsgroep

Het onderzoek is tussen 2010 en 2022 uitgevoerd. In deze tijdspanne werden er elke maand 1,3 miljoen loonstrookjes geanalyseerd door de Van Spaendonck Groep, en daar zijn gemiddelde cijfers uit gekomen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen komt onder meer doordat vrouwen vaker parttime werken, bijvoorbeeld omdat ze ervoor kiezen om meer tijd in de opvoeding van het kind te steken.

Daarnaast is de functie binnen een bepaalde beroepsgroep een factor. Volgens het onderzoek hebben vrouwen vaker een lagere functie binnen een bepaalde sector. Het zijn veelal mannen die leidinggevende functies vervullen, en daarom meer betaald krijgen. Door deze factoren verdienen vrouwen dus gemiddeld minder salaris binnen dezelfde beroepsgroep. Er zijn echter uitzonderingen; in beroepsgroepen waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn, is het salaris juist hoger.

loonkloof mannen vrouwen