Geld & Carrière

Armoede onder ouderen: dit percentage 70-plussers zit in de schulden

armoede-onder-ouderen
(Foto: Depositphotos)

Iedereen wil natuurlijk graag een financieel onbezorgde oude dag. Decennia lang werk je voor een goed pensioen en geniet je van je AOW. Toch lukt dat lang niet iedereen dat: onder ouderen zijn er grote financiële tegenstellingen.

Aan de ene kant heb je 65-plussers in de Quote 500, aan de andere kant honderdduizenden ouderen die amper rond kunnen komen. Hoe zit dat precies? We zetten de cijfers over armoede en schulden onder ouderen voor je op een rij.

Van schatrijk tot straatarm

Daar waren ze weer, de vertrouwde namen in de Quote 500. Al jaren op nummer 1, Charlene de Carvalho-Heineken (69), verderop komen we Ralph Sonnenberg (89) en Frits Goldschmeding (90) en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar er is natuurlijk ook een andere kant. Veel bejaarden komen amper rond, zitten in de schulden en/of nemen hun toevlucht tot baantjes zoals kranten rondbrengen om een zakcentje bij te verdienen.

Laten we eens in de recentste cijfers van het CBS kijken. Let op deze cijfers gaan over het jaar 2021. De cijfers over 2022 en later zijn namelijk nog niet compleet of nog niet beschikbaar.

armoede-onder-ouderen
(Foto: Freepik)

Het gemiddelde vermogen van ouderen vergeleken met 25 tot 35-jarigen

Laten we eerst eens kijken naar het vermogen per leeftijdsgroep. We nemen de jongste doelgroep met een aardig vermogen tegenover de oudste doelgroep die er een flink aantal jaren meer op hebben zitten.

Vermogen van 25-25 jarigen

Nemen we de cijfers van de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar – we hebben het dan over ruim 1,2 miljoen huishoudens – dan zien we een gemiddeld vermogen van € 68.700.

Dat lijkt aan de hoge kant en inderdaad zullen velen in die leeftijdscategorie niet zoveel geld op de bank hebben staan: we kunnen dan ook beter naar het doorsnee inkomen (in vaktermen het mediane inkomen) kijken. Dat is € 13.200, dat klinkt al een stuk realistischer.

Vermogen van 65-plussers

Hoe zit dat bij ouderen? Het gemiddelde vermogen is in de groep grotendeels gepensioneerden veel hoger dan dat van de jongeren, namelijk maar liefst € 350.000.

Ook in deze groep ligt het doorsnee vermogen een stuk lager dan het gemiddelde, maar is toch nog een fraaie € 188.000. Dat zit wel voor een groot deel in stenen, oftewel in eigen huisbezit.

armoede-onder-ouderen
(Foto: Depositphotos)

Schuilden bij ouderen

Maar hoe zit het met de schulden bij ouderen? Dat houdt het Bureau Krediet Registratie (BKR) bij. Zij brengen regelmatig een rapport uit getiteld Schulden Monitor.

Over 2021 schreef het BKR dat er dat jaar maar liefst 8 miljoen Nederlanders met enige vorm van krediet stonden geregistreerd. Een grote groep vormden de ouderen van 70 jaar of ouder: afgerond 16,3%. Of in absolute getallen: ruim 1,3 miljoen mensen.

Een groot deel daarvan is hypotheekschuld, maar opvallend genoeg is een deel zelfs nog studieschuld. Kijken we puur naar betalingsproblemen, dan zien we dat ouderen over het algemeen goede betalers zijn: maar 4,3% heeft betalingsproblemen.

Dan is er nog de groep met wie het echt niet goed gaat: zo’n 2,24% van de 70-plussers zat in 2021 in de geregistreerde schuldhulp. Dit zijn toch 29.120 ouderen in ons eerstewereldland. Mensen die jarenlang hard hebben gewerkt voor een economisch gezond land, moeten nu ieder dubbeltje omdraaien.