aantrekkelijke studenten
Geld & Carrière

Aantrekkelijke studenten krijgen lagere cijfers bij online studeren

Een onderzoeker naar discriminatie in het bedrijfsleven heeft een opmerkelijke bevinding naar buiten gebracht. Volgens dit onderzoek krijgen aantrekkelijke studenten tijdens een klassikale studie hogere cijfers dan wanneer ze online studeren. De onderzoeker kwam tot deze conclusie nadat studenten vanwege Covid-19 online moesten studeren. Wij namen het rapport even onder de loep.

Discriminatie op basis van uiterlijk

De bevindingen zijn gepubliceerd in Economic Letters. Een grote groep onderzoekers suggereren dat het uiterlijk van een persoon effect heeft op het succes dat diegene heeft tijdens hun studie of in het bedrijfsleven. Aantrekkelijke mensen zouden sneller een baan vinden, hogere cijfers genieten tijdens hun studie, en sneller promotie krijgen op hun werk. Het bovengenoemde onderzoek versterkt deze gedachtes.

Een student van Lund University, Adrian Mehic, is de auteur van een nieuwe studie dat is gericht op discriminatie op basis van uiterlijk. Hij kwam tot de ontdekking dat aantrekkelijke studenten minder hoge cijfers kregen toen ze tijdens de corona-pandemie thuis moesten studeren. Mehic besloot daarop om een onderzoek te starten naar de link tussen uiterlijk en succes.

aantrekkelijke studenten studie

Aantrekkelijke studenten krijgen hogere cijfers

Hij wil aantonen dat het uiterlijk van een persoon wel degelijk invloed heeft op succes in het leven. Aantrekkelijke mensen hoeven volgens hem minder moeite te doen om succes op school en/of het bedrijfsleven te ervaren.
Ik was altijd al geïnteresseerd in de psychologie achter discriminatie in het algemeen, maar omdat er weinig research is gedaan naar discriminatie op basis van uiterlijk in het bedrijfsleven heb ik mijn onderzoek daarop gericht” aldus Mehic.

Mehic verzamelde data van vijf verschillende groepen studenten die aan de Zweedse Universiteit studeren. Van de 307 studenten die online studeerden volgden 74 studenten seminars met een webcam aan. Deze aantrekkelijke studenten kregen een hoger cijfer voor hetzelfde resultaat als eveneens aantrekkelijke studenten die de seminars zonder een webcam bijwoonden. Volgens de bovengenoemde onderzoeker heeft het uiterlijk dus wel degelijk invloed op succes in het leven.

aantrekkelijke studenten cijfers